Basın İlişkiler Eğitimi başlığı altında Zoom üzerinde yapılan eğitime, üniversitemizin farklı birimlerinde görev yapan iletişim temsilcileri, Şanlıurfa’daki bazı kurum ve kuruluş idarecileri, ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.
Basın İlişkiler Eğitimi başlığı altında Zoom üzerinde yapılan eğitime, üniversitemizin farklı birimlerinde görev yapan iletişim temsilcileri, Şanlıurfa’daki bazı kurum ve kuruluş idarecileri, ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından organize edilen program, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında Redaktör olarak görev yapan Gökhan SADAY tarafından verildi. 
Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cihan TABAK’ın moderatörlüğünü yaptığı eğitimde, basınla ilişkilerde kitle iletişim araçları ve sosyal medyanın etkin kullanımının önemine vurgu yapıldı. Eğitimde, kurum ve kuruluşların iletişim kurma noktasında zaman zaman sorun yaşadıkları, böyle eğitimlerle bu sorunlara çözüm bulacağı, kamu kurumlarında basın ve halkla ilişkiler eğitiminin, kurumların vizyonları ve paydaşları ile daha iyi iletişim kurabilmeleri açısından olumlu katkılar sağlayacağı belirtildi.